ניסיון רב, מומחים בתחום

HIGH PROFESSIONAL

מגוון שירותים רחב 

משפט אזרחי

משרדה של עורכת הדין מיכל רז בעל ניסיון רב בתחום האזרחי ובליטיגציה אזרחית ובתיקים מורכבים בנושאים שונים ומגוונים, בין היתר, בתביעות אזרחיות, כספיות וחוזיות, לרבות תביעות שעוסקות בהפרה של הסכמים ודרישות לפיצוי וכן תביעות מקרקעין, ערעורים ובקשות רשות ערעור.

כמו כן המשרד עוסק בעריכת כתבי הגנה וכתבי תביעה, ייצוג תובעים ונתבעים בבתי משפט ומתן יעוץ משפטי שוטף ליחידים ולעסקים.

תביעות קטנות

ככלל, בתביעות קטנות אין אפשרות להיות מיוצג על ידי עורך דין, למעט במקרים מסוימים. אולם, ניתן להגדיל באופן משמעותי את הסיכוי לזכות בתביעה שמוגשת או לדחות את התביעה שהוגשה נגדך, בכך שתיעזר בייעוץ משפטי מעורך-דין. 

משרדה של עורכת הדין מיכל רז ילווה אתכם בניסוח הכנת כתבי בי-דין בתביעה קטנה: כתב תביעה, כתב הגנה וכן קבלת יעוץ משפטי לקראת הדיון בפני בית המשפט. יעוץ משפטי  עשוי לסייע לכם עד מאוד בהצגת הדברים בצורה נכונה, בהירה ומשפטית ובכך להגדיל את הסיכויים בזכייה בתביעה או בדחייתה.

במידה והתקבלה החלטה שפועלת לרעתך, יש באפשרותך לערער ברשות לבית המשפט המחוזי ובערעור חשוב להיעזר בשירותיו של עורך הדין כך שסיכויי הערעור יהיו גבוהים יותר.

צרו קשר כעת לפגישת יעוץ ללא כל התחייבות 050-7948751

ליטיגציה - ייצוג בבתי משפט


משרדה של עורכת הדין מיכל רז מטפל עבור לקוחותיו במגוון תיקי תביעות המתנהלים בכל הערכאות בבתי המשפט בישראל.
המשרד מעניק שירותי ייצוג משפטי הכולל הכנת תביעות, הגנה מפני תביעות, ייצוג משפטי במסגרת תביעות בנושאים שונים ובין היתר תביעות כספיות, תביעות לסעדים הצהרתיים ובקשות שונות, וזאת בכל הערכאות המשפטיות הקיימות בישראל.
עורכת הדין מיכל רז מעניקה ללקוחותיה יחסי אישי, מקצועי ואיכותי ללא פשרות.

צרו קשר כעת לפגישת יעוץ ללא התחייבות 050-7948751

קורונה - הגן הפרטי נסגר. האם הורים זכאים להחזר כספי?

הגן הפרטי נסגר. האם ניתן לדרוש קבלת כספכם בחזרה מהגן?

החל מתאריך 15.3.20, לאור משבר הקורונה, ניתנו הנחיות על ידי המדינה לסגירת כל מוסדות החינוך, לרבות גני הילדים הפרטיים.

הורים לילדים מתחת לגיל 3, משלמים עבור ילדיהם שכר לימוד חודשי לגנים פרטיים אשר נע בין 2,000 ₪ - 4,000 ₪, מדי חודש בחודשו. האם ההורים זכאים לקבל את ההמחאות שהופקדו בידי הגן בהתייחס לתקופה בה הגן סגור ?חוזה ההתקשרות:

ראשית, יש לבחון את חוזה ההתקשרות בין הצדדים.

מרבית הגנים הפרטיים, בתחילת שנת הלימודים, מחתימים את ההורים על הסכם התקשרות לשם הסדרת מערכת היחסים החוזית בין הצדדים.

במקרה שנחתם חוזה מחייב בין הצדדים, נדרש לבחון אם קיימות במסגרת החוזה הוראות המסדירות את מערכת היחסים בין הצדדים במקרה בו נמנע מהגן לקיים את חיוביו עקב כוח עליון.


הוראות הדין

היה ולא קיימות הוראות בחוזה הספציפי, אנו נפנה לבחינת הוראות הדין החלות במדינת ישראל.

במסגרת החוזה בין ההורים לבין הגן, בין חוזה בכתב ובין חוזה בעל פה, ההתחייבות היסודית והמהותית של הגן כלפי ההורים וילדיהם היא הפעלת הגן, בהתאם למועדים ושעות שהוגדרו מראש בין הצדדים.

אין מחלוקת כי הגן נסגר בתאריך 15.3.20 וזאת לתקופה של 5 שבועות לפחות על פי הודעת המדינה.


מבחינה משפטית, במצב דברים בו, הגן לא יכול לספק שירותיו לפי החוזה, הרי שמדובר בהפרת חוזה יסודית מצד הגן. במקרה כזה, זכאי הצד הנפגע, לבטל את החוזה, או את החלק של החוזה שהופר, לפי נסיבות העניין.סעיף 7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1970, קובע בהקשר זה, כדלקמן-

הזכות לביטול

7.    (א)  הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית.

          (ג)   ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה לביטול אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם משום הפרה יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את החוזה כולו.

 

ואולם, הגן יבוא ויטען כי הוא מבחינתו רצה לקיים את הוראות החוזה ולהפעיל את הגן, אלא שהמדינה אילצה אותו לסגור את שעריו בגלל משבר הקורונה ובכך נגרם "סיכול החוזה" והדבר הביא לכך שהחוזה הופר שלא באשמתו.

מה נפקות טענה זו מבחינה משפטית ?


סעיף 18(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1970, קובע בהקשר של סיכול חוזה, כדלקמן:

18.  (א)  היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים."

 

אכן –קיימות נסיבות חיצוניות, קורונה, שאינן בשליטת הגן, אשר הביאו לסגירתו. השאלה הנשאלת, האם יש בכך כדי להועיל לגן ולהצדיק את המשך גביית הכספים מההורים לתקופה בה הגן סגור ?  לא ולא !!

אין מחלוקת כי במצב דברים זה, הגן הפר את ההתחייבות החוזית כלפי ההורים עם סגירתו. במצב דברים זה, אף אם מדובר בסיכול כתוצאה מכח עליון, אין מחלוקת כי  הגן לא מספק את שירותיו החוזיים וכי מדובר בכישלון תמורה, ומשלא מסופקים שירותי הגן, זכאים ההורים לדרוש מהגן את השיקים בגין התקופה בה הגן סגור.

במסגרת ת"א (חי) 21750/06 פוטירו גן נ' שטרר שי ואח', בית המשפט פסק לטובת ההורים במקרה בו הגן נסגר כתוצאה מכח עליון שמקורו במלחמת לבנון השנייה, וקבע כדלקמן:

 

"לאור האמור לעיל הנני קובע כי התובעת הפרה התחייבויותיה על פי ההסכם ולכן זכאים היו ההורים לבטל את השיקים בגין אותו חודש וצודק ב"כ הנתבעים כי במקרה זה מדובר בכשלון תמורה בסכום קצוב. ...משלא סופקההתמורה החוזית במהלך חודש מלא, רשאי היה מושכך השיק כלפי הצד הישיר לעסקת היסוד שלא לשלם לו (לתובעת במרה זה) את התשלום בגין אותו חודש".

 

לא למותר לציין, כי המצוקה אליה נקלעו הגנים הפרטיים מובנת ובעייתית, אך מצוקה זו קיימת בקרב הורים רבים שהינם עצמאיים בשוק העבודה או שכירים שנאלצו לצאת לחלופה ללא תשלום או פוטרו ממקום עבודתם.

ההיסטוריה מראה כי בעבר במדינת ישראל במלחמת לבנון השנייה אכן הוענק פיצוי סטטורי לעסקים שנפגעו מבחינה כלכלית  לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) נזק מלחמה ונזק עקיף), התשס"ו 2006 . בהקשר של משבר הקורונה,  שר הכלכלה דיבר על כך כי יינתן פיצוי מטעם המדינה לעצמאיים ולעסקים קטנים וסבורני כי במצב הנתון אין לראות בהורים כיס עמוק לנזקי הקורונה.לסיכום, אם נתתם המחאות עתידיות לגן, אתם יכולים לדרוש מהגן להשיב לכם את ההמחאות לתקופה בה הגן סגור.
נראה כי קיימים לא מעט גנים אשר הוציאו הודעות מסודרות להורים כי הם ישיבו את הכספים. מנגד, ככל שהגן יסרב לכך, ניתן להגיש תביעה לבית משפט כנגד הגן להשבת הכספים בגין הפרת חוזה או להגיע להסדר פשרה אל מול הגן, הכל בהתאם לנסיבות הייחודיות ובחינת כל מקרה לגופו.

מובהר בזאת, כי האמור לעיל אינו בגדר יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

משרדה של עורכת הדין מיכל רז מתמחה בתחום משפט אזרחי, דיני מקרקעין מיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן על היבטיהם השונים ומספק ללקוחותיו שירותים משפטיים מגוונים על פי צרכי הלקוח. 


משרדה של עו"ד מיכל רז מלווה לקוחות בעסקאות נדל"ן ברחובות, נס ציונה, ראשון לציון, יישובי השפלה (מזכרת בתיה, גדרה, יציץ, גני יוחנן, קדרון, גבעת ברנר), וכן מלווה לקוחות בעסקאות נדל"ן בתל אביב, מרכז הארץ ובאזור השרון.

טואול - בניית אתרים